Skip to content Skip to footer

Toimistollamme voitte yhdessä asiantuntijamme kanssa täyttää Hautausjärjestelyni -vihkosen, johon kirjaatte toiveenne hautausjärjestelyistä. 

Voimme myös laatia Hautaustestamentin, joka sisältää tarkan hautaussuunnitelman ja testamenttimuotoisen määräyksen siitä, että hautaussuunnitelmasta ilmenevät toiveet tulee toteuttaa. Samalla se valtuuttaa Rovaniemen Hautaustoimiston aikanaan hoitamaan hautausjärjestelyt.