Skip to content Skip to footer

Rovaniemen Hautaustoimiston ja Rovaniemen Juhlapalvelun asiakasrekisterin tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen.

1. Rekisterinpitäjä

Rovaniemen Hautaustoimisto

Yhteystiedot:
 Kansankatu 2
 96100  ROVANIEMI

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa

Rovaniemen Hautaustoimisto
Kansankatu 2
96100  ROVANIEMI
016 347 291
yhteys@rovaniemenhautaustoimisto.fi

Tietosuojavastaava

Rovaniemen Hautaustoimisto/Minna Nissinen
Kansankatu 2
96100  ROVANIEMI
016 347 291
yhteys@rovaniemenhautaustoimisto.fi

2. Rekisteröidyt

Rovaniemen Hautaustoimiston ja Rovaniemen Juhlapalvelun asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat

3. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus

Rekisterin pitämisen peruste:

 • Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn asiakassuhteen perusteella tai suostumuksen perusteella sekä sopimusvelvoitteiden täyttämistä varten

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • asiakassuhteen hoitaminen ja palveluiden toimittaminen
 • sopimusvelvoitteiden täyttäminen
 • palveluistamme ja tuotteistamme kertominen
 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Yhteystiedot

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero
 • henkilötunnus
 • muut asiakassuhteen hoitamiseen tarvittavat tiedot

Asiakastiedot

 • tiedot ostetuista tuotteista tai palveluista
5. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen Rovaniemen Hautaustoimisto, Kansankatu 2, 96100  ROVANIEMI

Tarkastusoikeus

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.

Vastustamisoikeus

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

Suoramarkkinointikielto

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin.

Poisto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa. 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua.

Valitusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti asiakkaalta itseltään tai asiakkaan täyttämän verkkolomakkeen kautta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei pääsääntöisesti luovuteta markkinointitarkoituksiin Rovaniemen Hautaustoimiston ja Rovaniemen Juhlapalvelun ulkopuolelle. 

Luovutamme tietoja Kaleva365 Oy:lle ja muille sanomalehdille kuolinilmoitusten julkaisemista  varten.  

Luovutamme tietoja Tmi Tomi Rautiolle hautakivien kaiverrusta  varten. Yritys on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

Luovutamme tietoja Kaavin Kivi Oy:lle ja tarvittaessa muille kiviliikkeille hautakivitilausten hoitamista  varten. Yritys on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

Luovutamme tietoja Rovaniemen seurakunnalle ja tarvittaessa muille Suomen ev. lut. kirkon ja muiden kirkkokuntien seurakunnille tai osille hautausten hoitamista varten. Seurakunta/seurakunnat on/ovat sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia ja toimii/toimivat osaltaan Suomen ev.lut. kirkkoa, muita kirkkokuntia ja väestökirjanpitoa koskevan lainsäädännön mukaan.

Luovutamme tietoja Taloustutkimus Oy:lle asiakastyytyväisyyden tutkimista  varten. Yritys on sitoutunut noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

8. Käsittelyn kesto

Asiakastietoja säilytetään korkeintaan 50 vuotta viimeisimmän palvelutoimituksen jälkeen. 

9. Henkilötietojen käsittelijät

Rekisterinpitäjä ja tämän työntekijät käsittelevät henkilötietoja. Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti.

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Asiakastietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Kun tietoja siirretään EU:n ja ETA:n ulkopuolelle, huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

Tietosuoja – Rovaniemen Hautaustoimisto