ROVANIEMEN SEURAKUNTA 20.3.2020
Rovaniemen seurakunnassa noudatamme valtiovallan antamia määräyksiä ja kirkkomme piispojen antamaa
ohjeistusta. Sopeutamme toimintaamme tilanteen vaatimalla tavalla antamalla toimintaohjeet
hautaansiunaamiseen, hautaukseen ja muistotilaisuuteen Rovaniemen seurakunnassa
Kirkolliset toimitukset toteutetaan siten, että paikalla on enintään 10 henkilöä.
Hautaansiunaaminen
– Hautaan siunaaminen toteutetaan siten, että paikalla on enintään 10 henkilöä sisätiloissa
– Suositeltavaa on istua väljästi, noudattaen vähintään 1 metrin väliä
– Mikäli lähiomaisia on yli 10 henkilöä, toimitetaan siunaus haudalla, jolloin vainajan leski ja kaikki lapset
voivat osallistua siunaustilaisuuteen riippumatta, siitä kuinka monta heitä on. Vastaavasti lapsen
siunauksen yhteydessä vanhemmat ja kaikki sisarukset sekä isovanhemmat voivat osallistua.
– Mahdolliset ulkopuoliset arkunkantajat odottavat ulkona, tilapäinen ylitys väkimäärässä tapahtuu vain
hautaan saaton yhteydessä
– Tarvittaessa voidaan sopia arkun kantamisesta hautaan seurakunnan puolesta siunauksen jälkeisenä
arkipäivänä.
– Vähänkään hengitystieoireita saaneen henkilön ei tule osallistua siunaustilaisuuteen
– Omaiset voivat niin halutessaan omilla välineillään videoida/striimata siunaustilaisuuden
Hautaus
– Arkkuhautausta ei ole suositeltavaa siirtää epidemiatilanteen vuoksi, vainajakylmiöt ovat rajalliset
– Suositeltavaa on toimittaa siunaaminen ennen vainajan tuhkausta, mutta tilanne on kuitenkin hyvin
poikkeuksellinen, joten omaisten niin toivoessa, voidaan tuhkaus suorittaa ennen siunaamista. Näin
mahdollistetaan esimerkiksi omaisten saapuminen siunaustilaisuuteen myöhemmin epidemiatilanteen
rauhoituttua (sen jälkeen kun myös ulkomailta saapuminen mahdollista), uurnan hautaamisen määräaika
on 1 vuosi.
– Tarvittaessa voidaan sopia arkun kantamisesta hautaan seurakunnan puolesta siunauksen jälkeisenä
arkipäivänä
Muistotilaisuus
– Seurakunnan tiloja ei vuokrata muistotilaisuuteen, johon olisi osallistumassa yli 10 henkilöä
– Jo varatut muistotilaisuudet, joihin odotetaan osallistuvaksi yli 10 henkilöä, perutaan
– Omaisilla on mahdollisuus pitää muistotilaisuus myöhemmin epidemiatilanteen rauhoituttua
– papit ja kanttorit eivät osallistu muistotilaisuuteen
Toimintaohjeet astuvat voimaan välittömästi ja ovat voimassa, kunnes toisin ilmoitetaan.
Kirkkoherra Kari Yliräisänen
Hallintojohtaja Antti Jääskeläinen
Hautaustoimen päällikkö Miia Ylipulli